𝐎𝐍 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘

𝙱𝚢 𝚅𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜𝚜𝚊 𝙻. 𝙿𝚒𝚊 𝙴𝚗𝚐𝚕𝚒𝚜𝚑 𝚃𝚎𝚊𝚌𝚑𝚎𝚛 𝚂𝚊𝚗 𝙰𝚐𝚞𝚜𝚝𝚒𝚗 𝙽𝙷𝚂 𝙱𝚊𝚢𝚞𝚐𝚊𝚗 𝙲𝚒𝚝𝚢 𝙳𝚒𝚟𝚒𝚜𝚒𝚘𝚗 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁’𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝘆 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 – 𝗯𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗶𝗻 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗯𝗼𝗱𝗲𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗵𝗮𝗽𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲, 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗮𝘀 𝗶𝘁 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆. Amid the demands of their studies, students can still continue reading : 𝐎𝐍 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘

𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐂𝐋𝐎𝐔𝐃 𝟗 𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘

𝙱𝚢 𝚁𝚊𝚢𝚖𝚘𝚗 𝙿𝚊𝚐𝚒𝚘𝚜 𝚃𝚎𝚊𝚌𝚑𝚎𝚛 𝙸𝚗-𝚌𝚑𝚊𝚛𝚐𝚎, 𝙿𝚊𝚗𝚒𝚊𝚜 𝙴𝚕𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚢 𝚂𝚌𝚑𝚘𝚘𝚕 𝚂𝚒𝚋𝚊𝚐𝚊𝚝, 𝙰𝚐𝚞𝚜𝚊𝚗 𝚍𝚎𝚕 𝚂𝚞𝚛 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗔𝗴𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗿, 𝗜 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗜𝗻-𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗮𝘁 𝗣𝗮ñ𝗮𝘀 𝗘𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹, 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗦𝗶𝗯𝗮𝗴𝗮𝘁. 𝗜𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗻𝗱 𝗼𝗳 𝗦𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮. continue reading : 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐂𝐋𝐎𝐔𝐃 𝟗 𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘

𝐏𝐀𝐏𝐄𝐋 𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐍𝐆𝐀𝐑𝐀𝐏

𝙽𝚒: 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚖𝚒𝚎 𝙿. 𝙺𝚊𝚍𝚞𝚜𝚊𝚕𝚎 𝚂𝚎𝚌𝚘𝚗𝚍𝚊𝚛𝚢 𝚂𝚌𝚑𝚘𝚘𝚕 𝚃𝚎𝚊𝚌𝚑𝚎𝚛 𝙸𝙸 𝙻𝚕𝚊𝚖𝚎𝚛𝚊 𝙽𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝙷𝚒𝚐𝚑 𝚂𝚌𝚑𝚘𝚘𝚕 𝙳𝚒𝚗𝚊𝚐𝚊𝚝 𝙸𝚜𝚕𝚊𝚗𝚍𝚜 𝙳𝚒𝚟𝚒𝚜𝚒𝚘𝚗 𝗕𝗮𝗴𝗼 𝗸𝗼 𝗻𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗸𝘁𝗼𝗸 𝗻𝗴 𝗶𝘀𝗮 𝘀𝗮 𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗶𝘁𝗵𝗶𝗶𝗻, 𝗮𝘁𝗶𝗻 𝗺𝘂𝗻𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗿𝗶𝘄𝗮𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗻𝗴𝘆𝗮𝘆𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗴𝗵𝗮𝘁𝗶𝗱 𝗻𝗶𝘁𝗼 𝘀𝗮 𝗮𝗸𝗶𝗻. I Limang taon ang nakaraan nang sekondarya ko’y natapos, Kolehiyo’y di natuloy sapagkat kami ay nakapos; Mundo ko’y gumuho sa akalang pangarap ay continue reading : 𝐏𝐀𝐏𝐄𝐋 𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐍𝐆𝐀𝐑𝐀𝐏